STARTPAGINA

OMGEVING

CULTUUR

VAKANTIE

LINKS

NIEUW

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

  

Zoeken:
op internet
op deze site


Arabische Dynastieën die in Andalusië invloed hadden

Omeyaden (661-1031)
De Omeyaden-dynastie, in Arabisch Banu Umayyah, was de eerste Mohamedaanse dynastie. De oorsprong ligt in 661 en het is onder deze heersers dat het Arabische Rijk veroverd wordt. Hun rijk strekte uiteindelijk van Spanje tot Pakistan.
Hun succes werd echter ook hun ondergang want het rijk werd te groot om alle interne strubbelingen en externe druk te weerstaan. Opstanden binnen het rijk werden gecombineerd met de militaire bedreigingen van de Frankische Karel Martel (die de Mohamedaanse opmars stuitte in Poitiers, Frankrijk), het Byzantijnse Rijk in Anatolië (dat het Romeinse Rijk poogde te herbouwen) en de Hindoe.koninkrijken uit India die hun macht wensten uit te breiden.
In 750 werd de volltallige dynastie uitgemoord door de Abbasi (zie hieronder) met uitzondering van Abd-al-Rahman die vlucht en uiteindelijk in 756 zijn eigen Omeyaden-Emiraat sticht in Córdoba. In 929 wordt dit het Omeyaden-Kalifaat onder Abd-al-Rahman III en de dynastie eindigt in 1031.

Abbasid (750-1517)
De Abbasid-dynastie was nooit zelf aanwezig in Andalusië of Spanje maar had indirect een enorme invloed op de ontwikkelingen daar. In 750 moordden ze in Damascus, de toenmalige Arabische hoofdstad, de heersende Omeyaden-dynastie uit (zie hieronder).
De enige overlevende was Abd-al-Rahman die na op de vlucht na een lange zwerftocht uiteindelijk in Spanje terecht kwam en daar met hulp van sympathisanten zijn eigen Kalifaat uitbouwde en zo de bloei van de Moorse cultuur in Andalusië tot zijn hoogste bloei bracht.

Almoraviden (1061-1147)
Een Berber-dynastie uit Noord-Afrika met oorsprong in de Sahara-woestijn. Het begint met een striktere toepassing van de Leer van de Islam en lei een strikte discipline op aan zijn volgelingen. Dat maakte hen uitstekende soldaten, no versterkt door hun geloof dat ze bij het sterven in de strijd rechtstreeks naar het paradijs zouden gaan.
In 1106 bereikt het Almoravidische Rijk zijn grootste uitstrekking met Noord-West Afrika, en de zuidelijke helft van het Iberisch Schiereiland.
Een nieuwe interpretatie van de Islam door de Almohaden (zie hieronder) leidt uiteindelijk tot het einde van deze dynastie.

Almohaden (1145-1269)
Een Berber-dynastie uit Noord-Afrika met oorsprong in het Atlas-gebergte. Opnieuw leidt een andere interpretatie van de Islamitische regels tot een nieuwe dynastie. Daarvoor verdrijven ze de Almoraviden (zie hierboven) van de macht.
Hun rijk strekte zich po het hoogtepunt uit over heel Noord-Afrika en de zuidelijke helft van het Iberisch Schiereiland.
Ze worden uiteindelijk vervangen door de Mariniden-dynastie (zie hieronder).

Mariniden (1195-1465)
De Mariniden-dynastie, in Arabisch Banu Marin, was verwant aan de Omeyaden (zie hoger). Hun machtsbasis lag vooral in Noord-Afrika.
Ze hadden ook invloed in Zuid-Spanje, voornamelijk via het Koninrijk van Granada, wiens leger ze versterkten in 1275.

Nasriden (1238-1492)
De Nasriden-dynastie, in Arabisch: Banu Nazari, was het laatste Moorse koningshuis in Spanje. De groei en het belang van de dynastie hangen nauw samen met de verovering van de Moorse hoofdstad Córdoba in 1236 door de Katholieke legers. Hun Koninkrijk van Granada nam de fakkel over en de bouw van hun koninklijk paleis leverde uiteindelijk het wereldberoemde Alhambra-paleizencomplex op.
De dynastie werd gesticht in 1238 door Mohamed Ibn Nasr en de dynastie eindigde met Koning Boabdil in 1492, met de verovering van Granada door de Katholieke Koningen. De Nasrid-dynastie leverde in totaal 20 koningen.


Disclaimer | Copyright | Foto's | Bibliografie | Contact | Wettelijke vermelding


Bijzondere vakantie-huizen in Andalusië. Accommodaties op rustige lokaties, bijna alle voorzien van een privé-zwembad.Spaans leren in Spanje.