STARTPAGINA

OMGEVING

CULTUUR

VAKANTIE

LINKS

NIEUW

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

  

Zoeken:
op internet
op deze site


Joden in Spanje door de eeuwen heen

Andalusië in de Bijbel

De Spaanse Joden worden Sephardim genoemd naar "Sepharad", de Hebreeuwse naam voor Spanje. Er wordt verondersteld dat Joden erg vroeg emigreerden naar Spanje, zelfs nog voor de Romeinen aankwamen.

De Romeinen bekeken de Joden met een scheef oog omdat ze weigerden de "Keizerscultus", de Romeinse Keizer werd aanbeden als een God, te volgen. Ze lieten hen echter voornamelijk met rust. Vanaf de 4e eeuw NC werd in het Romeinse Rijk echter het Christianisme Staatsgodsdienst. Dat leidde tot een grotere overdraagzaamheid naar andere godsdiensten, ook naar de Joden.

Ten tijde van de West-Gothische overheersing werden de Joden eerst ongemoeid gelaten. Verscheidene Joden kwamen zelfs tot hoge functies binnen de Staatsadministratie. De politiek verschoof echter al snel naar een godsdienstige eenmakingspolitiek, waardoor iedereen verplicht werd Christelijk te worden. De Joden werden bij verscheidene gelegenheden verplicht zich te bekeren, wat zich uiteindelijk nooit helemaal doorgezet heeft.

De pesterijen van de West-Goten waren dermate dat de Joden de Arabische veroveraars met open armen ontvingen als "bevrijders". Een belangrijke instroom ging tegelijk met de Arabische/Moorse invasie van 711 NC. De Moorse heersers omringden zich graag met astronomen, filosofen, architecten, poëten en kunstenaars, dikwijls van Joodse origine. Tijdens de Moorse tijd (711 - 1492 NC) was er in het algemeen religieuze verdraagzaamheid tussen Moslims, Christenen en Joden in de Moorse gebieden.

De Spaanse Joden ontwikkelden doorheen de eeuwen een eigen identiteit, doch in lijn met de Bijbelse tradities. Ze ontwikkelden een eigen taal, Ladino, die een mengsel was van Spaans en Hebreeuws. In feite bestaat er voornamelijk een goede verstandhouding en samenleving tussen Christenen en Joden. Dat veranderd als Koning Enrique II van Castilië en León in 1369 als eerste in Spanje antisemitisme gebruikt als politiek middel. Het is het einde van een lange "Convivencia". Tussen Joden en Spanjaarden ontstaat een haat-liefde verhouding die resulteerde in enkele moordpartijen op Joden. De Joden muntten uit als handelaars, bankiers en boekhouders, wat niet altijd kon rekenen op de sympathie van schuldenaars, zijnde de lokale bevolking of hun heersers.

Het Tribunaal van de Inquisitie wordt opgericht in 1468 om Joden die verplicht bekeerd waren tot het Christendom (maar toch in het geniep trouw bleven aan het Joodse geloof) te straffen. De Inquisitie werd officieel slechts in 1813 afgeschaft.
Na het einde van de Reconquista in 1492 NC werden alle inwoners van Spanje verplicht zich te bekeren tot het Katholicisme ofwel het land te verlaten. De meeste Joden trokken toen naar Noord-Afrika of verspreidden zich over het Europese continent. Verteld wordt dat deze Joods families tot op heden de sleutels bewaren van de huizen die ze toen moesten verlaten.

Later kwamen Joden in beperkte mate terug naar Spanje waar ze nu meestal erg kleine gemeenschappen vormen, vooral in de grotere steden.


Disclaimer | Copyright | Foto's | Bibliografie | Contact | Wettelijke vermelding


Bijzondere vakantie-huizen in Andalusië. Accommodaties op rustige lokaties, bijna alle voorzien van een privé-zwembad.Spaans leren in Spanje.