STARTPAGINA

OMGEVING

CULTUUR

VAKANTIE

LINKS

NIEUW

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

  

Zoeken:
op internet
op deze site


Reconquista, "de herovering van Spanje"

Artikels die aansluiten bij dit overzicht zijn:

Arabische dynastieën met invloed in Andalusië.

Godsdiensten met invloed in Andalusië.

Volkeren met invloed in Andalusië.

Geschiedenis van Andalusië.

Noot van de auteur:
Omwille van de "leesbaarheid" werd door de auteur een overzichtelijke selectie gemaakt met weglating van duizenden details. Via samenvattende tekstjes na elk "hoofdstuk" wordt dit deel van de werelgeschiedenis verduidelijkt, een saaie nietszeggende opsomming van data en feiten vermijdend. Dat wil echter ook zeggen dat de auteur de Reconquista bewust opgedeeld heeft in een aantal "hoofdstukken" die als dusdanig niet zullen erkend worden door historici. De geïnteresseerde lezer wordt er dan ook op gewezen dat deze "Reconquista" een geïllustreerde persoonlijke interpretatie betreft van de auteur en dus niet in se als historisch handboek dient gehanteerd te worden. De bijgevoegde landkaartjes van de hand van de auteur geven zeker niet in detail de juiste posities weer, ze zijn echter illustratief genoeg om het verhaal te kunnen volgen.

Van 711 tot 1492, bijna 800 jaar lang, bevondt Spanje zich bijna volledig of deels onder heerschappij van Islamitische heersers. Deze tijd was niet enkel voor het huidige Spanje belangrijk maar voor heel Europa. Het einde van de Islam in Spanje, luidt ook voor Europa het einde van de Middeleeuwen in.

De volgende fases kunnen onderscheiden worden:
- Verovering (711-716)
- Onderdeel van het Arabische Rijk (711-756)
- Emiraat (756-929)
- Kalifaat (929-1031)
- Taifas tot de Veldslag van Las Navas de Tolosa (1031-1212)
- Taifas na de Veldslag van Las Navas de Tolosa (1212-1492)
- Nasleep (1492-1609)

Veralgemend kan gesteld worden dat de verovering, onderdeel van het Arabische Rijk en Emiraat de groeiperiode is van de Islamitische cultuur in Spanje. Het Kalifaat is de bloeiperiode. De Taifas zijn het verval van de Islamitische heerschappij.

De Reconquista is het langzame en - vooral - ingewikkelde proces dat heel het Iberische Schiereiland (Spanje en Portugal) weer volledig onder het gezag van Katholieken brengt. Een proces met een langzame start, vele pauzes, veel vooruit- en achteruitgang, maar vóór alles een zeer verwarrend gebeuren. Zowat iedereen heeft met iedereen gevochten: Moslims tegen Christenen, Christenen tegen Moslims, Moslims tegen andere Moslims, Christenen tegen andere Christenen, Moslims en Christenen samen tegen andere Moslims en Christenen, ...

Het is geenszins de bedoeling dit overzicht te reduceren tot een saaie opeenvolging van weinigzeggende data en feiten. Er werd naar gestreefd de belangrijkste gebeurtenissen weer te geven met een woordje uitleg om één en ander in een juist kader te plaatsen.


Disclaimer | Copyright | Foto's | Bibliografie | Contact | Wettelijke vermelding


Bijzondere vakantie-huizen in Andalusië. Accommodaties op rustige lokaties, bijna alle voorzien van een privé-zwembad.Spaans leren in Spanje.